ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของ เครื่องใช้ ให้กับ จ่าสิบเอก วีรชาติ ศิริสอ ตำแหน่งเสมียนสัสดี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ทหารจิตอาสา เพื่อช่วยสนับสนุนการทำความดี ในการนำสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ และเด็กๆบนดอยสูง ในถิ่นทุรกันดารของจังหวัดตาก ณ ลานกาแฟ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

ตามที่ปรากฏข่าวสารในสื่อออนไลน์ ว่ามีกำลังพลในพื้นที่ ของกองทัพภาคที่ ๓ คือ จ่าสิบเอก วีรชาติ ศิริสอ เสมียนสัสดี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เป็นทหารผู้มีจิตอาสา ใช้เวลายามว่างจากงานราชการ ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยการนำสิ่งของเครื่องใช้ ไปบริจาคให้กับผู้ยากไร้และเด็กๆ ที่อาศัยอยู่บนดอยสูง ในถิ่นทุรกันดารของจังหวัดตาก มาเป็นระยะเวลานานกว่า 8 ปี นั้น ถือได้ว่าเป็นการกระทำ แบบปิดทองหลังพระ ซึ่งนับเป็นต้นแบบในการทำความดี ที่กำลังพลทุกนายควรกระทำตาม ในการทุ่มเท อุทิศตน เสียสละ เพื่อสังคมและประเทศชาติ สมกับนโยบายของกองทัพบก “ทหารต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”

พรหมพร  คงเนตร สำนักข่าวที่นี่เมืองสองแคว รายงาน

1784 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ