ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.30 น. พล.ต. ภานุวัฒน์ เหนียวแน่น ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ทำดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.วังทอง จ. พิษณุโลกโดยมีนายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักที่ 11ข้าราชการทหาร ส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,200 คน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื้อที่ จำนวน 20 ไร่ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และจะปลูกเพิ่มอีก 80 ไร่ ในวันที่ 16 มิ.ย.61 รวม 100 ไร่ หลังจากปลูกแล้วจะร่วมกันดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตต่อไป เพื่อสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศ และเป็นแหล่งคลังอาหารธรรมชาติให้กับชุมชน ต่อไป

1436 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ