ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่  30 พ.ค.61  ที่ห้องประชุมพระพุทธชินราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2561 โดยก่อนการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ ให้กับนายนิรันดร์  วุฒิวัฒน์ รองอธิบดีอัยการภาค 6 ในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวม จากนั้นมอบเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานและบุคคลที่ชนะเลิศในการประกวดแต่งกายด้วยผ้าไทยและภาพถ่ายการแต่งกายด้วยผ้าไทย ในหัวข้อ ผ้าไทย ทุกยุค ทุกสมัย พร้อมมอบโล่และเงินรางวัลให้กับเกษตรกรดีเด่น ของจังหวัดพิษณุโลก

จากนั้นเป็นการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ อาทิเช่น นางสาวสุวรรณี  แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก นางเพชรรัตน์  โสตถิโภคา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก นายนุกูล  นาคคชฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก ก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ชี้แจงกับหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมให้ได้รับทราบเกี่ยวกับนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ตลอดจนกระทรวงต่างๆ อาทิเช่น การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในปี 2561 ของจังหวัดพิษณุโลก การรายงานสถานการณ์น้ำของจังหวัดพิษณุโลก การต้อนรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติออกโครงการพบปะประชาชนตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน ณ จังหวัดพิษณุโลก

ในวันที่ 3 มิถุนายน 2561 การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในระหว่างวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2561 การเตรียมจัดงานย้อนอดีต 123 ปี วิถีเมืองพรหม ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 21 – 27 มิถุนายน 2561 ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม และการออกโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านแก่งคันนา ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ เป็นต้น

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้เน้นย้ำให้ส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมได้นำนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลไปปฎิบัติอย่างจริงจัง

527 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้