ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. ที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก พลโท วิจักข์  สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 พลตรีรเณศ  อินทร์ยิ้ม รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อม คุณพิมพ์ศิริ อินทร์ยิ้ม รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3  ให้การต้อนรับ คุณบูรณิน รัตนสมบัติ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธุรกิจหล่อลื่น บริษัท การปิโตเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน และตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น บริษัท การปิโตเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเดินทางเข้าเยี่ยมชมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 โครงการดังกล่าวนั้นตั้งอยู่ภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศ มีการดำเนินงานอยู่หลายโครงการด้วยกัน

จุดแรกเริ่มได้เข้าเยี่ยมชมเป็นศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน”พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างโดยพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระประสงค์ให้ปลูกเพาะเมล็ดพันธุ์แบบอินทรีย์ เพื่อแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักให้กับประชาชนทั่วไป รวมถึงกำลังพล ครอบครัวและเป็นคลังสำรองเมล็ดพันธุ์ผักในความรับผิดชอบและพื้นที่ของกองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ โครงการเพาะเมล็ดพันธุ์ผักใช้พื้นที่ 53.25 ไร่ด้วยกัน การดำเนินการที่ผ่านมาได้แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ให้หน่วยในกองทัพภาคที่ 3 เพื่อให้หน่วยได้นำเมล็ดพันธุ์ไปเพาะและแจกจ่ายต้นกล้าให้กับกำลังพลและครอบครัวต่อไป ในโอกาสที่คณะมาเยี่ยมชมทางหน่วยได้แจกเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากโครงการให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมพร้อมทั้งบอกด้วยความมั่นใจว่าเมื่อนำไปปลูกแล้วจะงอกงามถึง 89%แน่นอน

โครงการเลี้ยงแพะพระราชทาน พันธุ์แบล็คเบงกอล ดำเนินการโดยกองพันส่งกำลังและบริการที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ในพื้นที่ 16.6 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเลี้ยงขยายพันธุ์และแจกจ่ายให้กับราษฎรที่ยากไร้ รวมถึง กำลังพล , พลทหาร และประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง ปัจจุบันได้รับพระราชทานแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล ผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา จำนวน 30 ตัว และแพะพันธุ์ผสม 30 ตัว รวม 60 ตัว และได้ลูกแพะคลอดใหม่ จำนวน 13 ตัว ทำให้ปัจจุบันมีแพะในโครงการ จำนวน 73 ตัว

โครงการเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่กากีแคมป์เบล ของกองพันทหารสื่อสารที่ 23 นับได้ว่าเป็นโครงการที่มีความสมบูรณ์พร้อมเป็นอย่างมาก มีโรงเรือนที่สะอาดเหมาะสมในการเพาะและบำรุงพันธุ์  โครงการเลี้ยงหมูและห่านของกองพันเสนารักษ์ที่ 23,โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยกองพันทหาร ปืนใหญ่ที่ 104, โครงการปลูกข้าวอินทรีย์ และโครงการเกษตรประณีต  ดำเนินการโดยกองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 แบ่งเป็นพื้นที่โครงการปลูกข้าวอินทรีย์ 65 ไร่ และโครงการเกษตรปราณีต 1.5 ไร่ และเดินทางต่อไปยังกองพนทหารม้าที่ 9 เพื่อเยี่ยมชมโครงการในความรับผิดชอบ

โครงการเกษตรอินทีย์กองทัพภาคที่ 3 ภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ที่ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 1 ปี เศษ ทำให้กำลังพลมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจากมีสุขภาพที่ดีขึ้น มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น จากการปลูกผัก และขายผัก เชื่อว่ากำลังพลเหนื่อยขึ้น แต่ก็มีความสุขและความภาคภูมิใจมากขึ้นเช่นเดียวกัน ที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้คงอยู่สืบไป

พรหมพร คงเนตร สำนักข่าว ที่นี่เมืองสองแคว รายงาน

1522 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ