ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

   นายบุญเหลือ  บารมี นายอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนายจักกฤษณ์  บุบผะศิริ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก และกำนันตำบลสนามคลี  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี และพี่น้องประชาชนชาวบ้านสนามคลี ตำบลสนามคลี ร่วมกันเปิดป้ายหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยไม่ขายเสียง ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติ โดยได้จัดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับกรมการปกครอง ที่ได้ดำเนินการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และได้ทำการคัดเลือกบ้านสนามคลี  หมู่ที่ 2 ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม เป็นหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยไม่ขายเสียง ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนในหมู่บ้าน ร่วมกันรณรงค์ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง ส่งผลให้การเลือกตั้งเกิดความสุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในหมู่บ้าน เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ในกระบวนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ต่อไป 

    ในโอกาสเดียวกันนี้นางสาววิรัตน์  ใจซื่อ กำนัน​ตำบล​เนิน​กุ่ม​ อำเภอบางกระทุ่ม ในฐานะประธาน ศส.ปชต.เนินกุ่มและประธานศส.ปชต.อำเภอบางกระทุ่ม นำสมาชิกศส.ปชต. ร่วมในพิธีเปิดหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยไม่ขายเสียงในครั้งนี้ พร้อมให้​ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ​หน้าที่และการเลือกตั้ง​ใน​ระบอบประชาธิปไตยแก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานด้วย  

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”2423″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”200″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”filename” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

730 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ