ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 80 พรรษา เทศบาลตำบลลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ประกอบด้วยทุนการศึกษาแก่ นักเรียนในเขตอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร และบุตรข้าราชการตำรวจในเขตอำเภอลานกระบือและอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 398 ทุน และทุนการศึกษาเพชร เอส 1 ซึ่งเป็นทุนระดับปริญญาตรี ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา จำนวน 4 ทุน แก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอลานกระบือ โดยได้รับเกียรติจากคุณธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธี

พร้อมด้วยผู้บริหาร ปตท.สผ. โครงการเอส 1 นำโดย คุณนพดล ชินบุตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย) ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 นี้ ปตท.สผ. ได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ปฏิบัติงาน โครงการเอส 1 รวมทั้งบุตรข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา กว่า 2,500 ทุน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นกว่า 10 ล้านบาท

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้มอบงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ในเขตอำเภอลานกระบือ อีกกว่า 3 ล้านบาท ประกอบด้วย
1. โครงการขยายผิวเส้นทางจราจร ปีที่ 5 แก่ อบต.ลานกระบือ อบต.บึงทับแรต และ เทศบาลลานกระบือ แห่งละ 1 ล้านบาท รวม 3,000,000 บาท
2. โครงการปรับปรุงสวนร่มเกล้า แก่ อำเภอลานกระบือ 100,000 บาท
3. โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ แก่ อำเภอลานกระบือ 60,000 บาท

พรหมพร  คงเนตร สำนักข่าว ที่นี่เมืองสองแคว รายงาน

941 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ