ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

    วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. พลตรี ทรงธรรม สิทธิพงษ์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิด “การแข่งขันกองทหารเกียรติยศภายใน กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2561”  ณ ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก    

เนื่องด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราโชบายให้จัดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งกองทัพไทย ดังนั้นกองทัพไทย จึงได้กำหนดจัดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ 3 เหล่าทัพ ประจำปี 2561โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกกองทหารเกียรติยศที่ชนะเลิศการแข่งขัน จัดเป็นกองทหารเกียรติยศ รับเสด็จฯ ในวันราชวัลลภ 11 พฤศจิกายน 2561และเพื่อฝึกฝนกองทหารเกียรติยศ รับเสด็จฯ ของหน่วยทหารในพื้นที่ต่างๆ ให้มีความพร้อมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ นั้น ยึดถือตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการจัดกองทหารเกียรติยศ พุทธศักราช 2528 โดยหลักปฏิบัติในการแข่งขันนี้ เป็นไปตามพระราชนิยม และยึดถือตามหลักปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศ ของหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ใน 3 กรณี ได้แก่ การรับเสด็จกรณีขึ้นแท่นตรวจพล, การรับเสด็จกรณีขึ้นแท่นไม่ตรวจพล และการรับ – ส่งเสด็จผ่าน ในการนี้ กองทัพบก จึงกำหนดให้หน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก จัดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ เพื่อคัดเลือกหน่วยที่ดีที่สุด เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับกองทัพบก และให้ได้ตัวแทน 2 กองร้อย เพื่อเข้าแข่งขันในระดับกองทัพไทยต่อไป

     กองทัพภาคที่ 3 จึงได้จัด “การแข่งขันกองทหารเกียรติยศภายใน กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2561” ขึ้น เพื่อคัดเลือกหน่วยที่ดีที่สุด เป็นตัวแทนของกองทัพภาคที่ 3 เข้าไปแข่งขันในระดับกองทัพบก และเพื่อให้กองทหารเกียรติยศ มีการปฏิบัติเป็นไปตามแบบธรรมเนียม และเป็นไปตามพระราชนิยม รวมถึงเพื่อให้กองทหารเกียรติยศ เกิดความสง่างาม เข้มแข็ง พร้อมเพรียง สมพระเกียรติ ซึ่งในห้วงที่ผ่านมา กองทัพภาคที่ 3 ได้กำหนดให้มีการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ โดยให้หน่วยกองพันทหารราบ, กองพันทหารม้า และกองพันทหารปืนใหญ่ รวม 27 กองพัน จัดกองทหารเกียรติยศเข้าร่วมแข่งขันในระดับกรม ระดับกองพล และระดับกองทัพภาคที่ 3 ตามลำดับ ในการนี้ ได้มีกองทหารเกียรติยศ ที่ชนะเลิศระดับกองพล และเข้าแข่งขันในระดับกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 3 หน่วย ดังนี้

กองพลทหารราบที่ 4 ได้แก่ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 14

กองพลทหารราบที่ 7 ได้แก่ กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17

กองพลทหารม้าที่ 1 ได้แก่ กองพันทหารม้าที่ 7 กรมทหารม้าที่ 2

ซึ่งหน่วยที่ชนะเลิศ จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับหน่วยที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และทุ่มเทในการฝึกซ้อม รายละเอียดดังนี้

– ชนะเลิศ  เงินรางวัล จำนวน 100,000.-บาท 

– รองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล จำนวน 80,00-บาท

– รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล จำนวน 50,000-บาท

     ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 หวังเป็นอย่างยิ่ง การดำเนินการแข่งขันที่จัดขึ้นนั้น จะเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้หน่วยได้แสดงศักยภาพ ที่นอกเหนือจากการปฏิบัติภารกิจในการป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน และการรักษาความสงบเรียบร้อยแล้ว การถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งจะทำให้หน่วยได้เข้าใจภาพการปฏิบัติ ของกองทหารเกียรติยศรับเสด็จฯ ได้อย่างถูกต้อง ทั้งทางผู้บังคับบัญชาของกองทัพภาคที่ 3 ได้เน้นย้ำ สำหรับหน่วยที่ได้เป็นตัวแทนของ กองทัพภาคที่ 3 ที่จะเข้าแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ในระดับกองทัพภาค ให้หมั่นฝึกซ้อม จนเกิดความชำนาญ มีความพร้อมเพรียง และความเข้มแข็ง เพื่อนำชื่อเสียงมาให้กองทัพภาคที่ 3 ต่อไป

พรหมพร  คงเนตร สำนักข่าว ที่นี่เมืองสองแคว รายงาน

2605 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ