ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 21 ส.ค.58 ที่โรงเรียนเฉลิมสตรี อ.เมือง จ.พิษณุโลก  ทางในโรงเรียนได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ภายในโรงเรียน
ประจำปี 2558  สืบเนื่องมาจากเมื่อปี พ.ศ. 2409 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงคำนวณว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็ม
ดวงขึ้น ในวันที่ 18 ส.ค. พ.ศ.2411  และจะเห็นได้ในประเทศไทย  ณ ตำบลหว้ากอ แขวงเมืองประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งปรากฏการณ์ธรรม
ชาตินี้     ขึ้นตรงกับการพยากรณ์ทุกประการ และไม่ปรากฏว่ามีหลักฐานการคำนวณจากประเทศตะวันตก แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริย
ภาพอันสูงยิ่ง  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติฯ แด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี
พ.ศ.2525 รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวัน “วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ”
ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ    มากมาย อาทิ  การประกวดกิจกรรมสะเต็มศึกษา      การแข่งขันประดิษฐ์เครื่องบินพลังยาง    การแข่ง
ขันจรวดขวดน้ำ  การแสดงนิทรรศการ      ของนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์   การประการแสดงวิทยาศาสตร์   รวมไปถึงการแสดง
ดนตรีสดของนักเรียน จากกลุ่มสาระศิลปะ โดยภายในงานบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและครึกครื้น   น้องๆ  นักเรียนได้
ทดลองความรู้ใหม่ๆ   ด้านวิทยาศาสตร์อย่างหลากหลาย
6044 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 8 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ