ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายพจน์ ชินปัญชนะ หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยานแต้งเตือนว่า 
ปริมาณน้ำในลำน้ำเข็ก น้ำตกสกุโณทยาน ไหลเชี่ยวและมีปริมาAณมาก

 

ในช่วงนี้สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน มีประกาศห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
แต่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเยี่ยม
สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน ได้ตามปกติ และขอให้ปฎิบัติตามคำเตือนของเจ้าหน้าที่
และป้ายเตือน อย่างเร่งรัด เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

1104 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ