ช่วยเเชร์ จ้า .....


วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบaริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายภาคภูมิ ทวีสิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอวังทอง และนายอิฐเรศ รำพึงดี นายช่างเครื่องกลอาวุโส รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในการดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่หมู่ 1 บ้านสะเดา ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการน้ำสะอาดสู่ประชาชนเพื่อท้องถิ่นไทยในจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายหลังได้รับการร้องขอจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระเพื่อให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเข้าดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล โดยมี นายหมง จีนบางช้าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ พร้อมคณะให้การต้อนรับ ทั้งนี้สำหรับในปีงบประมาณ 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มีแผนการดำเนินงานขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่อำเภอต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลกและที่ประชาชนร้องขอเพื่อบรรเทาภัยแล้งในเขตพื้นที่ 9 อำเภอ ในจังหวัดพิษณุโลก ส่วนในพื้นที่อำเภอวังทอง มีแผนดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล 12 โครงการ ประกอบด้วย ตำบลหนองพระ 5 โครงการ และตำบลบ้านกลาง 7 โครงการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยแล้งได้มีน้ำสะอาดไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีต่อไป.

 

1953 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ