ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
พิษณุโลก เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก นำโดยนางสุจิตรา ศรีนาม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษ
ณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก  ออกมอบบ้านผู้ยากไร้จาก
เงินสถานีปันน้ำใจมอบบ้านผู้ยากไร้จากเงินสถานีปันน้ำใจ ในพื้นที่อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
จำนวน 2 หลัง คือ เวลา 10.00 น. ณ บ้านเลขที่ 45 ม.1 ต.ยางโกลน ให้แก่ นางวันนา พิมสาร และเวลา
11.30 น. ณ บ้านเลขที่ 29/1 ม.12 ต.บ้านแยง ให้แก่ นางสาวตะวัน สร้อยสนตน โดยมอบถุงยังชีพ จำ
นวน 1 ชุด และผ้าห่มนวม จำนวน 1 ผืน ในส่วนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
มอบเงินสงเคราะห์ และ ถุงยังชีพในครั้งนี้ด้วย

 

2736 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ