ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดจุดกระจายผลผลิตลำไยของเกษตรกรภาคเหนือผ่านกลไกสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตลำไยให้กับเกษตรกรในเขตภาคเหนือ

เพื่อเร่งการระบายผลผลิตลำไยออกจากพื้นที่ช่วยบรรเทาปัญหาราคาลำไยตกต่ำ โดยมีนายทรงยศ ไชยมงคล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก และผู้แทนสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีนโยบายผลักดันให้สหกรณ์เป็นกลไกในการรวบรวมและกระจายผลผลิตลำไยของเกษตรกรชาวสวนลำไยในเขตภาคเหนือ ซึ่งผลผลิตลำไยจะออกสู่ตลาดในปริมาณมากช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาลำไยล้นตลาด

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก จึงได้สำรวจความต้องการบริโภคลำไย จากเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก หน่วยงานภาครัฐและประชาชนทั่วไป โดยสั่งซื้อลำไยช่อสดสายพันธุ์อีดอ เกรดAA+A จากสหกรณ์การเกษตรประตู่ป่า จำกัด จังหวัดลำพูน ในราคากิโลกรัมละ 35 บาท บรรจุใส่กล่องพลาสติก รวม 10 กิโลกรัม ราคา 350 บาท สำหรับในล็อตแรก มียอดการสั่งซื้อลำไยรวม 3,000 กิโลกรัม ซึ่งจะได้กระจายไปยังสหกรณ์ต่างๆ ทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตลำไยสู่ผู้บริโภคโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ทำให้เกษตรกรชาวสวนลำไยมีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้ง เพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพราคาลำไยในพื้นที่ไม่ให้ตกต่ำ
สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวอีกว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้เปิดจุดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อผลผลิตลำไยจากเกษตรกรภาคเหนือโดยตรง ซึ่งผู้บริโภคจะได้รับประทานผลผลิตลำไยที่ใหม่สดจากสวน ผ่านการคัดเกรดตามคุณภาพมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

สำหรับผู้สนใจสามารถสั่งซื้อผลผลิตลำไยได้ที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 263 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทร.0-5598-3567ต่อ108

1225 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ