ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

สมาคมกีฬา แข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย ได้อนุมัติให้ นายสุพัฒน์  บัวพา จัดการแข่งขัน”ตำบลชมพูโมโตครอส”
ประเภทโมโตครอส/ไซเคิลครอส ระดับการแข่งขัน club race ในวันที่ 23 สิงหาคม 2558 ณ สนามตำบลชมพู อำเภอเนิน
มะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยการแข่งขันให้คำนึงถึงความปลอดภัยและความยุติธรรมเป็นหลักภายใต้กฎระเบียบและกติ
กาของการแข่งขันของสมาพันธ์ รถจักรยานยนต์นานาชาติ(FIM) สมาพันธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย (MSAT)
การกีฬาแห่งประเทศไทย( SAT) กติกาการแข่งขันของผู้จัดและสิทธิประโยชน์

จากการสอบถามผู้ใหญ่แดง และคุณโอ๋ผู้จัดงาน จุดประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลกซึ่งปกติจะมีผลไม้ตามฤดูกาล มีธรรมชาติที่น่าท่องเที่ยว กลุ่มคนที่ชื่นชอบ
ในการแข่งรถจักรยานยนต์ จึงรวมตัวกันเพื่อให้บ้านรักไทยมีสีสัน อีกทั้งวันที่ 23 ส.ค.2558 จะมีการฉลองศาลาปฏิบัติธรรม
หลังจากนั้นก็จะเป็นพิธีเปิดการแข่งขัน ”ตำบลชมพู โมโตครอส” ภายในเวลา 11.00 น. ผู้ใหญ่แดง และคุณโอ๋ จึงอยากเชิญ
ชวน พี่น้องประชาชนไปชม ฝีมือของนักบิดระดับชาติที่จากทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่า 200 คันเลยทีเดียว

 

3517 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ