ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 พล.ต.จรูญ  แป้นแก้ว ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 พร้อม คุณประภาศรี  แป้นแก้ว
ประธานชมรมแม่บ้านกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ร่วมในพิธีวันสถาปนากองทัพภาคที่ 3 ครบ 113 ปี  ณ ลานพระบรมราชา
นุสาวรีย์  หน้ากองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

6422 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 6 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ