ช่วยเเชร์ จ้า .....

พิษณุโลก วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 11.30 น. นายบำรุง รื่นบันเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนตื่นตัวในการพัฒนาศักยภาพชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวทาง ชุมชนท่องเที่ยว OTOP เชื่อมโยงการท่องเที่ยว และเป็นต้นแบบให้ชุมชนท่องเที่ยว พร้อมกับ นายสุริยา หาญไพบูลย์ นายอำเภอพรหมพิราม, นางจิรารัตน์ มีงาม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพิษณุโลก, ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก , พัฒนาการอำเภอพรหมพิราม , เกษตรอำเภอพรหมพิราม, สัสดีอำเภอพรหมพิราม, ทหาร ป.4 พัน.104 , นายก อบต.ศรีภิรมย์ , กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรตำบลศรีภิรมย์ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบุ่ง หมู่ 5 ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

542 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้