ช่วยเเชร์ จ้า .....

พิษณุโลก วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบุ่ง หมู่ 5 ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก นายบำรุง รื่นบันเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และ นายสุริยา หาญไพบูลย์ นายอำเภอพรหมพิราม ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการ การประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับประเทศ ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนตื่นตัวในการพัฒนาศักยภาพชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวทาง ชุมชนท่องเที่ยว OTOP เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและเป็นต้นแบบให้ชุมชนท่องเที่ยว เป็นชุมชนที่มีศักยภาพพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และให้ชุมชนเป็นแกนหลัก พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอพรหมพิราม , เกษตรอำเภอพรหมพิราม , เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ดงประคำ , เจ้าหน้าที่ ทหาร ป.4 พัน.104 , นายก อบต.ศรีภิรมย์ , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรตำบลศรีภิรมย์

1633 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ