ช่วยเเชร์ จ้า .....

พิษณุโลก วันที่ 6 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก มอบหมายให้กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินปิดฝึกอาชีพและส่งมอบเบี้ย ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต กิจกรรมการฝึกอาชีพเสริมเพื่อมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 18 ชั่วโมง หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำขนมไทย จำนวนผู้เข้ารับการฝึก 20 คน ซึ่งฝึกอบรมระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2561 โดย ว่าที่ร้อยตรีธรรมนูญ ท้าวฮ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่างร่วมมอบเบี้ยด้วย

596 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ