ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

     เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ที่ทัณฑสถานหญิงจังหวัดพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ พัฒนาจิตใจผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อฝึกสมาธิ ตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวกรมราชทัณฑ์ร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้มีความพร้อมต่อการพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น สามารถอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้อย่างมีคุณภาพ

   นางสุวารี รวบทองศรี ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก กล่าวว่า ปัจจุบัน ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก มีผู้ต้องราชทัณฑ์หญิง จำนวน1,127 คน ผู้ต้องกักขัง 2 คน เด็กติดมารดา 7 คน เป็นคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติด จำนวน 83 % นอกนั้นเป็นคดีทั่วไป ทางทัณฑสถานหญิง จังหวัดพิษณุโลก เล็งเห็นว่า ควรพัฒนาด้านจิตใจให้กับผู้ต้องราชฑัณฑ์ โดยใช้ธรรมะเป็นเครื่องช่วยขัดเกลา จิตใจ ให้กับผู้ต้องราชฑัณฑ์ ซึ่งหลังจากพ้นโทษไปแล้ว สามารถกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุขต่อไป

 

3733 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ