ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ภายในโรงเรียน ประจำปี 2558 โดยมุ่งพัฒนานักเรียนให้รอบรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาเข้าสู่ประชาคม AEC  สืบเนื่องมาจากเมื่อปี พ.ศ.2409 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงคำนวณว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงขึ้น ในวันที่ 18 ส.ค. พ.ศ.2411 และจะเห็นได้ในประเทศไทย ณ ตำบลหว้ากอ แขวงเมืองประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้ ขึ้เกิดนตรงกับการพยากรณ์ทุกประการ และไม่ปรากฏว่ามีหลักฐานการคำนวณจากประเทศตะวันตก แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพอันสูงยิ่ง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติฯ แด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ.2525 รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวัน วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ  แด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทางโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีจึงได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ภายในโรงเรียนขึ้น  ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประกวดกิจกรรมสะเต็มศึกษา  การแข่งขันประดิษฐ์เครื่องบินพลังยาง การแข่งขันจรวดขวดน้ำ การแสดงนิทรรศการ ของนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ การประกวดการแสดงวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงการแสดงดนตรีของนักเรียน จากกลุ่มสาระศิลปะ เป็นต้น ซึ่งภายในงาน มีนักเรียนของโรงเรียนได้ร่วมทดลองความรู้ใหม่ๆ ทาง ด้านวิทยาศาสตร์กันอย่างหลากหลาย  บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและครึกครื้น

 

 

4744 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ