ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

เช้าวันนี้ ( 24 ส.ค.58) ที่ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกตามยุทธศาสตร์การผังเมืองพิษณุโลก 2556 เขตเศรษฐกิจการลงเครื่องใหม่สี่แยกอินโดจีน ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินการจัดการสัมมนาและเปิดศูนย์บริการข้อมูลความพร้อมในการรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกตามวิสัยทัศน์ พิษณุโลกเมืองบริการเศรษฐกิจและสังคมสี่แยกอินโดจีนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันคิดร่วมกันพัฒนาจังหวัดไปสู่จุดหมายเดียวกัน ตามนโยบาย การพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศของรัฐบาล มีการบรรจุแผนงานและโครงการต่างๆของประเทศไทยในภูมิภาคเหนือตอนล่างจำนวนมากมีหลายโครงการเข้ามาดำเนินการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลกได้ประกาศใช้วันที่ 25 มิถุนายน 2563 และมีการดำเนินการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลกใหม่อีกครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนมีการจัดทำผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกที่บรรจุแผนงานและโครงการต่างๆเพื่อความพร้อมในการรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกการสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกตามยุทธศาสตร์การผังเมืองกับความพร้อมในการเป็นศูนย์เศรษฐกิจสี่แยกอินโดจีนปี 2563 สร้างกลยุทธ์การดึงดูดการลงทุนใหม่และการขยายการลงทุนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกรองรับความเจริญเติบโตของภูมิภาคประชาคมอาเซียน

    นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกกล่าวว่า การสัมมนาในครั้งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อความพร้อมในการรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกตามวิสัยทัศน์พิษณุโลกเมืองบริการเศรษฐกิจและสังคมสี่แยกอินโดจีนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันคิดร่วมกันพัฒนาจังหวัดไปสู่จุดหมายเดียวกัน

 

 

3727 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ