ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

     เช้าวันนี้ ( 26 ส.ค.58 ) ที่โรงแรมวังแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายจักริน  เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่องการพัฒนาเครือข่ายแรงงานนอกระบบและโครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงานของจังหวัดพิษณุโลกซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในการขยายความคุ้มครองแรงงานนอกระบบในกลุ่มอาชีพ รวมทั้งสร้างเครือข่ายและพัฒนากลไกในการคุ้มครองแรงงานนอกระบบให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ โดยการสำรวจความต้องการความช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพและการพัฒนาทักษะฝีมือในกลุ่มผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้รับจ้างแบบไม่เต็มเวลาและกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ทั้งนี้เพื่อขยายโอกาสในการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองตามความจำเป็นของแต่ละกลุ่มโดยจะดำเนินการสำรวจจำนวนและพื้นที่ที่มีกลุ่มบุคคลเหล่านี้ จากนั้นจะจัดทำเป็นข้อเสนอเพื่อให้ความช่วยเหลือและรายงานผลความก้าวหน้าไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน นอกจากนี้ยังเป็นการระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อกำหนดมาตรการหรือข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือ หรือพัฒนามาตรฐานการประกอบอาชีพและแนวทางที่เป็นประโยชน์อื่นๆต่อไป

     สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ประกอบด้วย กลุ่มเครือข่ายแรงงานนอกระบบในสาขาอาชีพต่างๆ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้รับงานไปทำที่บ้าน กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP เครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพิษณุโลก และกลุ่มอื่นๆที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพิษณุโลกจำนวน 100 คน

 

 

 

4284 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ