ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 27 ส.ค.58 เวลา 11.30 น. พลตรี นพพร เรือนจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 พร้อมตัวแทนเจ้าหน้าที่
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ได้เชิญผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 15 แห่ง ในเขตเมืองพิษณุโลก,ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรม
การการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหาหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการร้องเรียนเรื่องนมโรงเรียนว่ามีการ
ทุจริต(ขบวนการ “นมกระดาษ”)  ณ อาคารรู้รักสามัคคี กองพลทหารราบที่ 4   ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จัง
หวัดพิษณุโลก   สืบเนื่องจาก นายสุทธิโรจน์ วัฒนวาณิชกิจพร นักธุรกิจพิษณุโลก ได้ร้องเรียนและปรากฏเป็นข่าว เมื่อวันที่ 23
ส.ค.58 ที่ผ่านมาว่าถูกหลอกให้ลงทุนกับกิจการผลิตนมโรงเรียนแห่งหนึ่ง พร้อมแฉขบวนการ “นมกระดาษ” หรือส่งบิลเรียกเก็บ
เงินค่านมโรงเรียนเต็มจำนวน แต่ไม่มีการส่งนมให้กับโรงเรียนจริงครบตามรายหัวรัฐอุดหนุน 260 วัน/ปี และขบวนการโกงนมใน
โรงเรียนพิษณุโลก บิลครบ-นมไม่ครบ มีการทอนเงินสดคืน  จากกรณีดังกล่าว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 จึงได้เชิญผู้อำ
นวยการโรงเรียนทั้ง 15 แห่ง พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมเพื่อติดตามและป้อง ปราม การทุจิตนมโรงเรียน รวมถึง
เรื่องปริมาณและคุณภาพ ตามที่มีการร้องเรียนเข้ามา แต่ถ้าไม่พบการทุจริต ทุกโรงเรียนต้องมีมาตรการป้องกันให้รัดกุม ผู้บัญ
ชาการกองพลทหารราบที่ 4 กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ทุกโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการรับนมโรงเรียนให้ชัดเจน และรัดกุมในช่วง
ก่อนปิดเทอมนี้ หากมีทุจริตต้องแจ้งให้ทราบ นับจากนี้จะให้ สพฐ.-อบต.ตรวจสอบยอดปริมาณนมโรงเรียนแต่ละโรงเรียนก่อน
สิ้นเดือนกันยายน 2558 นี้ หากไม่ได้เชิญ ผอ.โรงเรียนใดมาเรียกเพิ่มเติมก็แสดงว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เนื่องจากตามข้อร้องเรียน
เหตุเกิดเมื่อปี 54-55 ซึ่งได้สั่งการให้ สพฐ.ไปตรวจสอบโร’เรียนบางแห่งที่อาจเกี่ยวข้องอยู่ พร้อมทั้งย้ำว่า เชิญ ผอ.โรงเรียนมา
ประชุมกันวันนี้ เพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดการทุจริตนมโรงเรียนเท่านั้น และดูว่ามีการรับมอบนมโรงเรียนตามยอดถูกต้องหรือไม่ แต่
นับจากนี้ต่อไปต้องมีคณะกรรมการร่วมตรวจสอบ รวมทั้งควรมีตัวแทนผู้ปกครองหรือท้องถิ่นร่วมตรวจสอบในบางโอกาส และต้อง
แจ้งยอดเงิน-ยอดนมโรงเรียนต่อท้องถิ่นหรือ สพฐ.ทราบด้วย
 “หากพบข้อเท็จจริงตรงตามเอกสารผู้ร้องเรียน จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการสอบเพิ่มเติม และนำเสนอข้อมูลไปยัง
ป.ป.ช.จังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

 

5314 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ