ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

วันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 11.00-12.00 น. นายมานพ สายอุ่นใจ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก
นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ ผอ.ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ นางสาวประภัสสร สุทธิ ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับนายพจน์ ชินปัญชนะ หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม
ดูแลรักษาต้นไม้ทรงปลูก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรร
ษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ณ สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดยพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงปลูกต้นประดู่ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกต้นพะยอม เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2501
cr.ฝ่ายสารสนเทศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

 

5411 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ