ช่วยเเชร์ จ้า .....


ในวันพฤหัสบดี 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.พลโทฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีทอดกฐินสามัคคี กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2561 ณ ศาลาการเปรียญวัดคูหาสวรรค์ ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

กฐิน คือ การทอดกฐินถือเป็นการทำบุญพิเศษที่ทำได้เพียงปีละครั้ง และต้องอยู่ภายในกำหนดเวลาหนึ่งเดือนตามพุทธบัญญัติ ดังนั้น อานิสงส์ หรือผลดีจึงมีหลายประการ กล่าวคือ ได้สงเคราะห์พระสงฆ์ผู้-จำพรรษาให้ได้ผ้านุ่งห่มใหม่ ได้ชื่อว่าทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สร้างกุศลจิตแก่ผู้ทำบุญเพราะทำด้วยความเลื่อมใสศรัทธา อีกทั้งการทอดกฐินยังก่อให้เกิดความสามัคคี เป็นการร่วมมือกันทำคุณงามความดี และหากการถวายกฐินนั้นมีส่วนในการบูรณปฏิสังขรณ์ วัดวาอาราม ก็จะได้ชื่อว่ามีส่วนช่วยรักษา ศาสนสถาน และ
ศาสนวัตถุให้ยั่งยืนต่อไป

ในปีนี้กองทัพภาคที่ 3 สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 3 หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 กำลังพล ครอบครัว ร่วมกับ ส่วนราชการ พ่อค้า ชุมชนรอบค่าย และประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี เป็นประจำทุกปี อันเป็นวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามที่สืบสาน ยึดถือปฎิบัติกันมาของพุทธ

สานิกชนชาวพุทธ กองทัพภาคที่ 3 ได้นำองค์กฐินสามัคคีพร้อมเครื่องบริวารกฐิน มาตั้งฉลองรับบริจาคเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมทำบุญกฐินกับกองทัพภาคที่ 3 ณ ศาลาการเปรียญวัดคูหาสวรรค์ เพื่อนำเงินที่รับการทำบุญในครั้งนี้มอบให้กับทางวัดนำไป บูรณปฏิสังขรณ์ ซ่อมแซม และนำไปใช้ในกิจของสงฆ์ โดยมียอดเงินกฐินที่ยังไม่ได้นับยอดเสียบเป็นจำนวนเงิน  755,316 บาท

พรหมพร คงเนตร สำนักข่าว ที่นี่เมืองสองแคว รายงาน

 สานิกชนชาวพุทธ กองทัพภาคที่ 3 ได้นำองค์กฐินสามัคคีพร้อมเครื่องบริวารกฐิน มาตั้งฉลองรับบริจาคเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมทำบุญกฐินกับกองทัพภาคที่ 3 ณ ศาลาการเปรียญวัดคูหาสวรรค์ เพื่อนำเงินที่รับการทำบุญในครั้งนี้มอบให้กับทางวัดนำไป บูรณปฏิสังขรณ์ ซ่อมแซม และนำไปใช้ในกิจของสงฆ์ โดยมียอดเงินกฐินสามัคคีทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงิน 927,876 บาท

พรหมพร คงเนตร สำนักข่าว ที่นี่เมืองสองแคว รายงาน

1856 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้
error: สวัสดีค่ะ