ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ที่เวทีสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ นายบุญทรง  แทนธานี  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งและวงดนตรีสากล (สตริง) โดยนางสาวณัฐทรัชต์  ชามพูนท รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2561

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสืบสานเพลงไทยลูกทุ่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยคงอยู่สืบไป เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่มีความสามารถและประสบการณ์ด้านการร้องเพลงเล่นดนตรีได้มีโอกาสแสดงความสามารถและพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด  และเพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนก้าวสู่เส้นทางการเป็นนักร้องและนักดนตรีอาชีพ

สำหรับการประกวดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี มีผู้เข้าร่วมการประกวด 12 คน การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี มีผู้เข้าร่วมการประกวด 12 คน และ การประกวดวงดนตรีสากล (สตริง) ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี มีผู้เข้าร่วมการประกวด 12 คน โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์คณะกรรมการตัดสินการประกวดจาก หมวดดุริยางค์กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 46 พิษณุโลก

จึงขอเชิญชวนร่วมเชียร์และให้กำลังใจผู้เข้าร่วมการประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้

1140 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้