ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม  อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นายจักริน  เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุง สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน หรือจังหวัดเคลื่อนที่ พบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลชุมแสงสงคราม  ซึ่งการออกหน่วยดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐอย่างทั่วถึง ตลอดจนรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่  ซึ่งหลังจากรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบลงไปดูแลและแก้ไขต่อไป

 จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันมอบถุงน้ำใจ ผ้าห่ม ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมโครงการ มอบพันธุ์ปลาให้กับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ มอบอุปกรณ์การกีฬาให้กับโรงเรียนชุมแสงสงคราม  มอบรถจักรยานและทุนการศึกษา ให้แก่ เยาวชนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พร้อมกันนี้ทางจังหวัดยังได้นำส่วนราชการมาออกบูธให้บริการแก่ประชาชน  อาทิเช่น โรงพยาบาลบางระกำ  ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และแจกจ่ายยาแก่ประชาชน สำนักงานจัดหางานจังหวัดให้ความรู้และแนะแนวอาชีพสำหรับผู้ว่างงาน สำนักขนส่งให้บริการทำใบขับขี่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบพันธุ์ไม้ กองบิน 46 มอบน้ำมันไบดีเซล  ซึ่งบรรยากาศการออกหน่วยในครั้งนี้มีพี่น้องประชาชนมาใช้บริการกันอย่างคึกคัก ต่างรู้สึกดีใจ ที่หน่วยงานภาครัฐมีความห่วงใยมาเยี่ยมเยือนและให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้นำหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดร่วมแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์กับกลุ่มสตรีของตำบลชุมแสงสงคราม และแข่งขันเชื่อมความสัมพันธ์กับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ของอำเภอบางระกำอีกด้วย

 

4937 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ