ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

    เช้าวันนี้ ( 26 ส.ค.58 )  ที่ห้องพระพุทธชินราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายจักริน  เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2558 โดยก่อนเริ่มการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เป็นประธานในการมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฎิบัติงานของชาติหรือการปฎิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ.2553 จากกรมบัญชีกลางให้แก่ทายาทผู้ประสบภัยจำนวน 1 ราย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำดีเด่น ในด้านการสนับสนุนงานพิษณุโลกเมืองสุขภาพดี ปลอดบุหรี่และเหล้า จำนวน 1 ราย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานดีเด่นด้านอาหารปลอดภัยจำนวน 9 ราย มอบป้ายรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพภายใต้เครื่องหมาย Q จำนวน 5 ราย

       จากนั้นเป็นการแนะนำข้าราชการของจังหวัดที่จะครบเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2558 นี้ ประกอบด้วย นายจักริน  เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายวัฒนะ  กันนะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายชาติชาย  สงวนพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายแพทย์บุญเติม  ตันสุรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นางพิชญ์สินี  จิระวัฒน์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ว่าที่ ร.ต.ทรงศักดิ์  ภูมิฐานนท์ สหกรณ์จังหวัด นายจีระวุธ  ชัยโยธา เป็นต้น พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดประธานในที่ประชุม ได้ชี้แจงให้กับหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบในนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล  กระทรวงต่างๆ และของจังหวัดพิษณุโลก และขอขอบคุณส่วนราชการที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมาผ่านพ้นไปด้วยดี นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ส่วนราชการที่มีกล้องซีซีทีวีติดตั้งภายในสำนักงานให้ทำการตรวจสอบการทำงานของกล้องว่าใช้งานได้หรือไม่หากใช้งานไม่ได้ให้รีบแก้ไข เพราะบางทีอาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สงบเหมือนที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร

5589 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ