ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิด การแถลงข่าวการจัดจำหน่ายขนมเค้กคุกกี้เทศกาลปีใหม่ 2562 วิทยาลัยอาชีวพิษณุโลก ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวะพิษณุโลก

นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มุ่งเน้นให้สถานบันศึกษาต่างๆ จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนนักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยฝึกการปฏิบัติเพื่อให้คิดเป็นทำเป็น จัดการได้ และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกซึ่งเป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีทักษะวิชาชีพ และรู้จักการสร้างงานสร้างรายได้ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงให้ความสำคัญต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นชิ้นงาน และเป็นโครงการ การจัดทำโครงการผลิตและจำหน่ายคุกกี้เค้กปีใหม่ 2561 ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาทุกสาขาวิชา ได้รู้จักนำความรู้ความคิดและทักษะวิชาของตนมาร่วมดำเนินธุรกิจตั้งแต่การวางแผนดำเนินงาน การรับรายการสินค้า การจัดซื้อวัตถุดิบ การผลิตการบรรจุภัณฑ์ การจัดทำสต๊อก การจำหน่ายออนไลน์ การจำหน่ายทางตรง การทำบัญชี และการประเมินผล โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกทักษะและมีประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพตามกระบวนการดำเนินงานธุรกิจอย่างครบวงจร เพื่อส่งเสริมนักเรียนนักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (project based leaning)

เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวพิษณุโลก จึงได้จัดการจำหน่ายขนมเค้กและคุกกี้ เนื่องในเทศกาลปี ใหม่ 2562 โดยปีนี้นอกจากจะจัดจำหน่ายที่ร้านระเบียงเคียงน้ำ ถนนวังจันทน์ และการจําหน่ายทางตรงโดยนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยแล้วยังเพิ่มช่องทางจำหน่ายทางเพจ”เค้กอาชีวะ” วิทยาลัยอาชีวะพิษณุโลก เพิ่มอีกหนึ่งช่องทาง

โดยจำหน่ายคุกกี้เนยสด คุกกี้คอนเฟลก คุกกี้เม็ดมะม่วง ขนาดเล็กในราคา 70 บาท ขนาดกลาง 150 บาท ขนาดใหญ่ 240 บาท เค้กเนยสดแท้ เค็กครีมเนยสดโอริโอ้ ครีมเนยสดเชอรี่ เค้กแยมผลไม้ ในราคา 1 ปอนด์ 170 บาท 2 ปอนด์ 320 บาทและ 3 ปอนด์ 450 บาท เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 22 ถึง 31 ธันวาคม พ. ศ. 2561 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 055 25 8570 ต่อศูนย์งานประชาสัมพันธ์ หรือ Facebook “เค้กอาชีวะ” วิทยาลัยอาชีวะพิษณุโลก นาย นริศ สุคันธวรัตน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวะพิษณุโลก กล่าวว่า ทางวิยาลัยอยากให้นักเรียนนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ที่วิยาลัยได้มีโอกาสได้แสดงฝีมือและแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เค้ากำลังเรียนอยู่นี้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ และในขณะที่กำลังเรียนอยู่ เค้ายังสามารถทำให้มีรายได้ในระหว่างเรียนโดยที่ไม่ต้องรบกวนผู้ปกครอง เป็นการแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ไปในตัวอีกด้วย  ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการได้เชิญชวนให้มาเรียนที่อาชีวะแล้วท่านจะมีอาชีพอย่างที่เห็น

พรหมพร  คงเนตร สำนักข่าวที่นี่เมืองสองแคว รายงาน  

3246 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้
error: สวัสดีค่ะ