ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. พลตรีนพพร เรือนจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 พร้อมนายวิทูรัช ศรีนาม. รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับสถานที่ขายสุรารอบสถานศึกษา โดยมี พันเอกภาส วงศ์สารภี เสธ.ร.14 พล.ร.4 พันโทธณกฤติ สุขเกิด ผบ.ม.พัน9 นางวารุณี อยู่สุข สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุม
ตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่อ้างถึงคณะกรรมการดำเนินการ ดำเนินการเกี่ยวกับสถานที่ขายสุรารอบสถานศึกษาได้จัดประชุมและร่วมกันพิจารณาเขตพื้นที่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 โดยมี ธรรมนิยามบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหมายความว่า บริเวณต่อเนื่องติดกับสถานศึกษา และบริเวณถัดออกไปโดยปริยายออกไปดังกล่าวต้องมีลักษณะ บริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่เด็ก เยาวชนนักศึกษาสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายเมื่อพิจารณาจากระยะห่างจากสถานศึกษา บริเวณดังกล่าวเป็นสถานที่ที่มีลักษณะที่ไม่เหมาะสมต่อเด็กและเยาวชนนักศึกษา บริเวณดังกล่าวมีสถานที่ที่มีลักษณะอาจเป็นแหล่งมั่วสุมหรือเป็นแหล่งมอมเมาเด็กเยาวชนนักศึกษา บริเวณดังกล่าวจึงเห็นได้ว่าจะก่อความเดือดร้อนรำคาญต่อเด็กเยาวชนนักศึกษาในสถานศึกษา แนวทางการกำหนดเขตโซนนิ่งบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา คณะทำงานระดับจังหวัดกำหนดเขตพื้นที่โซนนิ่งที่ต้องห้ามขายสุรารอบสถานศึกษาโดยคำนึงถึงบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาเป็นแนวทางในการพิจารณาสถานศึกษาต้องเร่งดำเนินการและเข้มงวดเป็นพิเศษในการกำหนดโซนนิ่งคือสถานศึกษาที่เด็กเยาวชนนักศึกษาจะเป็นผู้ซื้อสุราเองเช่นสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา เป็นต้น โดยคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 ข้อ 9 ให้อำนาจในการจัดทำแก้ไขปัญหาต่างๆในการใช้ พรบ.คุ้มครองเด็กโดยกำหนดอายุเด็กและเยาวชนโดยรอบ มน. ได้กำหนดวันที่ 1 กันยายน 2558 ต้องมีการจับกุม ทั้งหอพัก และ สถานบริการต้องมีการดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายโดยใช้ระยะ 500 เมตรเป็นโซนนิ่งใกล้เคียงสถานศึกษาทั้งจังหวัดพิษณุโลก
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

 

5514 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ