ช่วยเเชร์ จ้า .....


วันที่14 ธันวาคม 2561นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 เปิดเผยว่า คณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดินระดับพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล ตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 11803/2561 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ประกอบด้วย นายปารเมศ แสงสว่าง นายอำเภอเนินมะปราง เป็นประธานที่ปรึกษาฯ นายณรงค์ บ่วงรักษ์ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11(พิษณุโลก) เป็นประธานคณะทำงาน มีฝ่ายปกครอง​ ทหาร ตำรวจ นายกองค์การบริหารตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นคณะกรรมการ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล เป็นเลขานุการที่ประชุมมีมติรับรองผล การดำเนินงานตรวจสอบรายแปลง การครอบครองที่ดิน ของราษฎร ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพลและบัญชีรายชื่อจำนวน 8 ราย 22 แปลงเนื้อที่รวมประมาณ 187.68 ไร่

ซึ่งเป็นราษฎรผู้ครอบครองบริเวณที่ดินเดิม และประธานคณะกรรมการได้มอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน พร้อมเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าอนุรักษ์ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช ให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นข้อมูลในการควบคุมการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ภายในเขตการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล และหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล กำนัน​ ผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมกันลงนามในผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและให้สัตยาบันร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าในพื้นทีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล​ อย่างยั่งยื่นตลอดไป ณ​ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านมุง อ.เนินมะปราง​ จ.พิษณุโล พรหมพร คงเนตร สำนักข่าวที่นี่เมือวสอวแคว รายงาน


1263 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ