ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 15 ธันวาคม2561 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง “ยาง” ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี”ณ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของจัดกิจกรรม ภายในพิธีมี ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รบมกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษา พัฒนาคลอง

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสืบสานะระราชปณิธาณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมทั้งสร้างความตระหนักการเรียนรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาคลองและการใช้ประโยชน์ของลำคลองในแต่ละพื้นที่ จากนั้นร่วมกันพัฒนาคลองยางด้วยการช่วยกันกำจัดวัชพืชที่ขึ้นปกคลุมภายในคลองให้สะอาด โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ภาคเอกชน ประชาชนและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 400 คน

1045 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้
error: สวัสดีค่ะ