ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. พลตรี จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3,พันเอก สมใจ คิดเกื้อการุญ เสนาธิการกองพลพัฒนาที่​ 3 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม การรักษาความปลอดภัยในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2562 พื้นที่ อำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

โดยเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมจุดแรกคือ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เมื่อเดินทางถึงอุทยานฯได้เข้ารับฟังบรรยายสรุปจาก นายบุญช่วย ชุนหกิจ หัวหน้าอุทยานภูหินร่องกล้า ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า หัวหน้าอุทยานฯได้นำตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของแต่ละจุด เช่นจุดบริการนักท่องเที่ยว พร้อมทักทายทีมเจ้าหน้าที่กุหลาบขาว ซึ่งเป็นทีมเจ้าหน้าที่หญิงของอุทยานฯ ที่จะคอยดูแลให้คำแนะนำตักเตือนเกี่ยวกับกฎระเบียบของอุทยานฯให้นักท่องเทียวได้ทราบพร้อมทั้งคอยให้ความช่วยนักท่องเที่ยวในบริเวณจุดกางเต้นท์, จุดบริการซ่อมรถโดยจะนำรถที่มีปัญหาเข้าไปเก็บที่โรงรถพร้อมทั้งบริการซ่อมเบื้องต้น (หากซ่อมได้) แต่ถ้าซ่อมไม่ได้ ก็จะจอดไว้ในพื้นที่จอดไว้เพื่อให้เจ้าของดำเนินการต่อไป หัวหน้าอุทยานฯได้เชิญตรวจเยี่ยม “กังหันน้ำ” ณ บริเวณโรงเรียนการเมืองฯซึ่งก่อนหน้าได้หยุดหมุนไปเพราะอุปกรณ์ได้เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ต่อมมาเมื่อหัวหน้าฯบุญช่วยเข้ามารับตำแหน่งจึงได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ทำการซ่อมแซมให้กลับมาหมุนได้ ใช้ประโยชน์ได้ โดยยึดตามแนวปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยนำพลังงานสะอาดมาใช้สร้างกระแสไฟ เพื่อใช้ในบริเวณจุดท่องเที่ยวโรงเรียนการเมือง และร้านค้า บริเวณห้องน้ำ และทำครกกระเดื่องเพื่อผลิตข้าวกล้องให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้ต่อไป

หลังจากนั้นได้เดินทางไปยังจุดบริการประชาชนหน้า อบต.เนินเพิ่ม และจุดบริการประชาชนสามแยกบ้านแยง ตรวจเยี่ยมการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน โดยในแต่ละจุดจะมี ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ปภ.จิตอาสา ให้การต้อนรับ ทั้งนี้พลตรีจาตุรงค์ ได้ฝากหัวหน้าอุทยานภูหินร่องกล้าและจุดบริการต่างๆว่า ให้ช่วยดูแลเรื่องร้านค้า หรือจุดจำหน่ายสินค้า บริการต่างๆ ว่าอย่าฉวยโอกาสช่วงเทศกาลขึ้นราคาอาหารหรือบริการต่างๆ ขอให้ใช้ราคาในช่วงปกติ เพื่อชื่อเสียงของสถานที่ท่องเที่ยวและชื่อเสียงของจังหวัด อยากให้นักท่องเที่ยวมีความประทับใจที่ได้มาท่องเที่ยวและบอกต่อๆกันไป จากนั้นคณะจึงเดินทางกลับ กองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

พรหมพร คงเนตร สำนักข่าวที่นี่เมืองสองแคว รายงาน

2001 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้
error: สวัสดีค่ะ