ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 30 ธันวาคม 2561 เวลา 15.30 -16.30 น. นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามงานการต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ และภารกิจตามนโยบายกรมอุทยานแห่งชาติฯ โดยมี นายประชา ตั้งจิตธรรม ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ นายบพิตร ปิงโสภา ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ว่าที่ร.ท. อุทัย ชาญสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และนำตรวจพร้อมรับนโยบาย 


1. ตรวจความพร้อมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2561
2. ตรวจความเรียบร้อยบริเวณโซนกางเต็นท์นักท่องเที่ยว และการจัดระเบียบที่จอดรถ
3. ตรวจความพร้อมทีมงานศูนย์กู้ชีพอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
4. ตรวจความเรียบร้อยบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
5. ติดตามความก้าวหน้าการสร้างถนนลาดยางทางเข้าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวและโซนบริการนักท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2562
6. กำชับการผนวกพื้นที่ ให้เป็นป่าอนุรักษ์ของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
7. แนะนำและส่งเสริมให้มีการเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวบริเวณภูผาจิต และจุดชมทัศนียภาพท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ (พื้นที่คาบเกี่ยว) เพื่อเป็นการเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้หลากหลายมากขึ้น
8. รักษามาตรฐานความเข้มข้นด้านการป้องกันคุ้มครองพื้นที่ และคุ้มครองสัตว์ป่า

531 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้