ช่วยเเชร์ จ้า .....

         วันที่ 29 สิงหาคม 2558  พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคุณผ่องพรรณ จันทร์โอชา อุปนายกแม่บ้านทหารบก นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก, พลตรีนพพร เรือนจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4, ข้าราชการทหาร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก, คุณอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคาระห์, นายพิชิต ศรีบัว ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคาระห์ สาขาพิษณุโลก และพนักงานร่วมงานธนาคาร ฯ ร่วมถวายผ้าป่าและมอบบ้านธอส.

       ธอส.คืนความสุขสู่สังคมไทย  ได้จัดกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR ภายใต้แนวคิด “บ-ว-ร” (บ้าน วัด โรงเรียน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสังคมชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมถึงส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้กับเด็กในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดย ธ.อ.ส.สนับสนุนงบประมาณจัดสร้างบ้านหลังละ 180,000 บาท และกองพลทหารราบที่ 4 กองพลพัฒนาที่ 3 ได้สนับสนุนด้านกำลังพลในการก่อสร้าง จำนวน 20 หลัง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ยากไร้ และผู้ขาดแคลน ซึ่งวันนี้ได้แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ จำนวน 2 หลัง และอีกจำนวน 18 หลัง กำหนดการก่อสร้างจะแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบภายในเดือนตุลาคม 2558              
        วันนี้ธนาคารได้กำหนดการจัดกิจกรรม CSR “บ-ว-ร” ภายในจังหวัดพิษณุโลก 3 กิจกรรมด้วยกัน กิจกรรมแรก พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคุณผ่องพรรณ จันทร์โอชา อุปนายกแม่บ้านทหารบก  ได้เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อนำเงินรายได้ไปปรับปรุงเมรุนะ วัดหนองบัวงาม พร้อมถวายเครื่องไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์ โดยมีนายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก, พลตรีนพพร เรือนจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4, ข้าราชการทหาร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก, คุณอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคาระห์, นายพิชิต ศรีบัว ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคาระห์ สาขาพิษณุโลก และพนักงานร่วมงานธนาคาร ฯ ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม
        จากนั้นคณะได้เดินทางไปมอบอาคารศูนย์เด็กเล็ก ณ โรงเรียน บ้านหนองขมิ้น ซึ่งธอส.ได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนให้กับโรงเรียนบ้านหนองขมิ้นและสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างห้องนอนของเด็กเล็กให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่างาม บ้านซ่อง เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสใช้อาคารเรียนและห้องนอนที่มีสภาพดีเหมาะสมกับการศึกษา และในเวลาต่อมา ได้เดินทางไปมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้” โดยมี นายมานะ ปราพริ้ง และนางปราณี โพธิ์เขียว ซึ่งมีฐานะยากจนประกอบกับสภาพบ้านทรุดโทรมไม่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีพ เสร็จจากพิธีมอบบ้านคณะได้เดินทางไปยังจุดกิจกรรมที่ 3 ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ซึ่งพลตรีนพพร เรือนจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ร่วมกับคุณอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคาระห์ เป็นประธานส่งมอบบ้านหลังดังกล่าวให้กับประชาชนผู้ยากไร้ โดย นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  และนายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก และประชาชนในชุมชนให้การต้อนรับ นับว่ากิจกรรมในครั้งนี้ของธนาคารธอส.และเจ้าหน้าที่ทหาร ได้ร่วมกันทำนี้มีคุณประโยชน์ต่อประชาชนผู้ด้วยโอกาส และช่วยพัฒนาสังคมด้านการศึกษา ด้านพุทธศาสนา เป็นอย่างยิ่ง

 

 

5557 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ