ช่วยเเชร์ จ้า .....


วันที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น โรงแรมภัทรารีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดพิษณุโลก นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศการประกวด นางสาวพิษณุโลกครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ตามที่จังหวัดพิษณุโลกกำหนดให้มีการจัดการประกวด นางสาวพิษณุโลกครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วัตถุประสงค์เพื่อให้สาวงามได้มีเวทีแสดงออกซึ่งความงามและความสามารถ หาตัวแทนสาวงามจังหวัดพิษณุโลก ที่เป็นต้นแบบความงามเป็นทูตวัฒนธรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของจังหวัดพิษณุโลก ออกสู่สายตาประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 


การประกวดนางสาวพิษณุโลก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ได้กำหนดจัดกิจกรรม 2 วันประกอบไปด้วย วันที่ 9 มกราคม 2562 เป็นรอบปฐมนิเทศโรงแรม ภัทรารีสอร์ท แอนด์ สปา พิษณุโลก โดยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าประกวด และชี้แจงและการปฏิบัติหน้าที่ได้รับตำแหน่งและถ่ายทำวีดีทัศน์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก อาทิ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดวิหารทอง สวนสุขภาพค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า และสำหรับคืนในวันที่ 12 มกราคม 2562 เป็นรอบตัดสิน จัดขึ้นบริเวณเวทีกลางหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

โดยรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศประกอบไปด้วย 5 รางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศเงินสด 50,000 บาท พร้อมมงกุฎ ถ้วยรางวัลและสายสะพาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินสด 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 10,000 บาท พร้อมด้วยถ้วยรางวัลและสายสะพาย รางวัลขวัญใจช่างภาพและสื่อมวลชน เงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย รางวัลขวัญใจประชาชน เงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย การอบรมนางสาวรอบปฐมนิเทศ นางสาวพิษณุโลกครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมีผู้เข้าสมัครแข่งขันประกวดสาวงามทั้งหมดจำนวน 52 คนเข้าร่วมการปฐมนิเทศในครั้งนี้

1290 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ