ช่วยเเชร์ จ้า .....

 วัดไชยมงคล (วัดจองคา) ถนนสนามบิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง เป็นที่จัดพิธีประชุมเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่ ดร.ภัททันตะ ธัมมานันทะ มหาเถระ(อัครมหาบัณฑิต)โดยมี พลเอก วิจักขฐ์  สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานฝ่ายฆารวาส

พระธัมมานันทมหาเถระ ธัมมาจริยะ อัครมหาบัณฑิต (ตันหม่อง) เกิดเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2463 เป็นบุตรคนที่ 3 ของแม่หง่วยหยี่ ในหมู่บ้านต่าสี่ อ.เหย่สะโจ่ จ.ปขุกกู่ ประเทศเมียนมา จนอายุ 7 ขวบ พ่อแม่นำไปฝากให้เป็นลูกศิษย์ วัดในหมู่บ้านเพื่อเรียนหนังสือและสามารถท่องบทพระคัมภีร์ได้จนแตกฉาน จนอายุได้ 14 ปี จึงได้บรรพชาเป็นสามเณร มีฉายาว่า สามเณรธัมมานันทะ และย้ายไปอยู่ที่วัดในตัว อ.เหย่สะโจ่ เมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุมีฉายาว่า อูธัมมานันทะ โดยมีท่านอาจารย์อูสุชาตะ ผู้เป็นศิษย์ท่านอาจารย์อูอุตตระ เป็นพระอุปัชฌาย์ ณ พัทธสีมาวัดหญ่องเป่งต่า จ.มอละไมฺยจุน 

กระทั่งอาจารย์อูเนมินทะ (อัครมหาบัณฑิต) เจ้าอาวาสวัดท่ามะโอ จ.ลำปาง รูปที่ 3 ได้ทำหนังสือไปถึงกรมการศาสนาประเทศเมียนมา มีความประสงค์ว่า จะนิมนต์พระอูธัมมานันทะให้มาเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำอยู่ที่วัดท่ามะโอ จ.ลำปาง ท่านจึงได้ย้ายจากวัดโพธา ราม จ.นครสวรรค์ มาอยู่ที่วัดท่ามะโอ เมื่อวัน 6 ม.ค.2508 ก่อนที่ท่านอาจารย์อูเนมินทะ เจ้าอาวาสวัดท่ามะโอองค์ที่ 3 จะมรณภาพลงด้วยโรคชรา พระอูธัมมานันทะ จึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดท่ามะโอสืบมาจนถึงปัจจุบัน กระทั่งพระภัททันตะ ธัมมานันทมหาเถระ สานธชสิริปวระ ธัมมาจริยะ อัครมหาบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดท่ามะโอ ที่มีอายุ 92 ปี 73 พรรษา ได้มรณภาพลงด้วยโรคชรา จึงได้มีพิธีอุทิศส่วนกุศลและเก็บสรีระสังขารไว้นานถึง 7 ปี และได้จัดพิธีประชุมเพลิงขึ้นในวันที่ 13 มกราคม 2562 ซึ่งภายในงานมีข้าราชการ ข้าหลวงใหญ่ ทั้งฝ่ายไทย เมียนมา และคณะสงฆ์ เข้าร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่น

1632 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ