ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานถวายพานพุ่มทอง – เงิน ถวายพวงมาลัย และกล่าวคำสดุดีพระเกียรติคุณฯสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย
ทั้งนี้มีนายทหารและหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระรูปพระสุพรรณกัลยา ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

903 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้