ช่วยเเชร์ จ้า .....

“องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อขยายผลสิ่งที่ดีงามที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานไว้ ในการช่วยเหลือความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน”

วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะ เดินทางไปยังโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โดยมีนายพิพัฒน์ เอภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ ได้เดินชมนิทรรศการและผลิตภัณฑ์จากชุมชนพร้อมเชิญถุงพระราชทาน จำนวน 250 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการและราษฎร 4 หมู่บ้าน ในตำบลบ่อภาค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

ในการนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้พบปะราษฎรและกล่าวไว้ว่า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าให้มาเยี่ยม และทรงย้ำว่าสิ่งที่ดีงามที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานไว้ให้แก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ช่วยกันสืบสานขยายผลให้โครงการพระราชดำริดำรงสืบต่อไป เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเน้นยำให้ประชาชนให้ความสำคัญในเรื่องของน้ำและป่า ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และอยู่ร่วมกับผืนป่าได้อย่างยั่งยืน มีน้ำใช้บริโภคได้ตลอดปี “

หลังจากนั้นได้เดินทางไปอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เพื่อเปิดศูนย์เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์ โดยมีนายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ได้เดินชมนิทรรศการ ชมทุ่งดอกกระดาษ ไร่สตอเบอรี่ แปลงสาธิตการปลูกชาพันธุ์อัสสัม แปลงปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าโดยมีนายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 นายธีรัชสิทธิ์ วงษ์วาน ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ นายศุภกุล จันทร์ลา หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้า หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ตลอดจนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 และประชาชนร่วมต้อนรับและติดตาม

428 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้