ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ของสวนรุกขชาติเมืองราด จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายอรรณพ ทิพยแสง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าสวนรุกขชาติเมืองราด ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายผลการดำเนินงานที่ผ่านมาครบ 1 ปี

การนำเสนอผลปฏิบัติงาน ตามโครงการป่าในเมืองฯ ตั้งแต่เริ่มเปิดตัวโครงการเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561ได้ดำเนินการปฏิบัติงานตามแนวทาง ของโครงการป่าในเมือง ภายใต้กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ และกิจกรรมสนับสนุนกล้าไม้ โดยมีสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆมาใช้บริการจำนวน 10 หน่วยงาน และมีผู้เข้ามาใช้บริการในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 10,600 คน
โดยเยี่ยมชมห้องสมุดพฤกษศาสตร์ประชารัฐ ห้องเรียนธรรมชาติ ลานกิจกรรม เรือนนิทรรศการกล้วยไม้ นิทรรศการโครงการอนุรักษ์กล้วยไม้ นิทรรศการกล้วยไม้พระราชทานนามซึ่งเป็นที่สนใจของผอ.สบอ.11 ถึง
กับเอ่ยปากให้ทำให้สมบูรณ์ครบตามที่มีพระนาม

นับว่าเป็นโครงการป่าในเมืองฯ ได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ได้หลากหลาย ทำให้มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ตลอดทั้งปี สำหรับครู นักเรียน หรือประชาชนทั่วไป สนใจที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการป่าในเมืองฯ ความรู้ด้านวิชาการป่าไม้ ด้านพฤกษศาสตร์ป่าไม้ และกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สวนรุกขชาติเมืองราด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 0 5691 2493

พรหมพร คงเนตร สำนักข่าวที่นี่เมืองสองแคว รายงาน

947 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้