ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

      เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา นางจันทนา ประเสริฐกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ออกมอบบ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 60 พรรษา ในพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 หลัง โดยมีนาย ธงชัย ทุ่งโพธิ์แดง นายอำเภอบางกระทุ่มและผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นให้การต้อนรับ พร้อมจัดพิธีมอบบ้านให้กับ นางสมพงษ์ ภูมิณรินทร์ หมู่ที่1 ตำบลท่าตาล นายหวาย มะลิผล หมู่ที่ 6 ตำบลนครป่าหมาก และ นางจำปี เพ็ชรอำไพ หมู่ที่ 5 ตำบลเนินกุ่ม ซึ่งบุคคลที่ได้รับการช่วยเหลือทั้ง 3 ราย ได้ผ่านการกลั่นกลองจากคณะกรรมการ ว่าเป็นคนดี มีความขยันหมั่นเพียร และมีฐานะยากจน พร้อมกันนี้ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด และผ้าห่มนวม จำนวน 1 ผืน ให้กับราษฎรทั้ง 3 หลัง กาชาดจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดทำโครงการ บ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดเฉลิมพระเกียรติขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย โดยการจัดสร้างบ้านที่อยู่อาศัย งบประมาณก่อสร้างหลังละ 150,000 บาท มอบให้แก่ราษฎรที่มีฐานะยากจน และไม่มีบ้านที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ให้สามารถดำรงชีวิตและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยในปี 2558 จังหวัดพิษณุโลก มีเป้าหมายในการสร้าง หรือซ่อมแซม ปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัย ให้ผู้มีฐานะยากจน และมีความประพฤติดี ในพื้นที่ อำเภอละ 2 หลัง รวม 9 อำเภอ จำนวน 18 หลัง อีกทั้งได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อดูแลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ อีกด้วย

 

4605 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ