ช่วยเเชร์ จ้า .....

/

เมื่อวันที่ 16 ก.พ.62 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน เปิดงานมหกรรม 4 ภาค ภายใต้แนวคิด ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน ที่ร่วมกันจัดขึ้นโดยหน่วยงานภายใต้สังกัด(ทส.) ซึ่งประกอบด้วย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรมทรัพยากรธรณี สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ตลอดจนเครือข่ายภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมเป็นพันธมิตรในการจัดงานใน 4 ภูมิภาค โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ พร้อมด้วยอธิบดี รองอธิบดี และผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานในสังกัดทส.เข้าร่วมงาน โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 1 ซึ่งงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า จังหวัดแพร่

สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการจัดตั้งจุดบริการ คลินิก ทส. เพื่อให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนในการให้บริการของหน่วยงานด้านต่างๆ เช่น เรื่อง มลพิษสิ่งแวดล้อมไฟป่า การบริหารจัดการน้ำ แจ้งการพบเห็นการลักลอบการทำร้ายสัตว์ป่า แจ้งการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า เรื่องกฎหมาย และให้คนที่อาศัยอยู่ในป่าช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลพื้นที่ป่าพร้อมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในเรื่องการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน และแก้ไขปัญหาสู่อนาคตจากการดำเนินการแก้ไขกฎหมายทั้ง 13 ฉบับ

ในส่วนของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 โดยสวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยานจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมจัดนิทรรศการ “โครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนอุทยานแห่งชาติและส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน

 

 

1589 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ