ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2562 พลตำรวจตรี ถาวร แสงฤทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ประธานเปิดโครงการฝึกการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพิษณุโลก
โดยนายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วย พันเอก นพดล รอดกลาง
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 , นางรจนา มณีประกร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก , นายพชร ศศิชาชยามร หัวหน้ายุทธศาสตร์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก , นายสุธี ชำนาญจิตร ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง , ร้อยเอกมาโนชน์ รุ่งวิรัตน์ ผู้แทนจากกองพันทหารม้าที่ 9 , เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอ , มูลนิธิมิตรภาพมงคลธรรม , สมาคมภาคีเครือข่าย , ผู้แทนทั้ง 9 อำเภอ , หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดโครงการการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก

กรณีการตอบโต้สถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และน้ำเอ่อล้นตลิ่ง มาเป็นสถานการณ์จำลองการฝึกในรูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise) โดยให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด/อำเภอ เป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัย รวมทั้งทดสอบการใช้แผนเผชิญเหตุ ในการอำนวยการและประสานการปฏิบัติหน่วยงานทางทหาร พลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การสาธารณภัยกุศล อาสาสมัครและสถาบันการศึกษา
เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการประสานงานและสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์ ณ ห้องประชุมโรงแรม รัตนาปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก

828 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้