ช่วยเเชร์ จ้า .....
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงแรมเรือนแพ
รอยัลปาร์คอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
เป็นประธานเปิดการเสวนา บรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เศรษฐกิจไทยสู่ภูมิภาคเราจะอยู่ได้อย่างไร ?

ซึ่งงานนี้ เป็นความร่วมมือ ทั้งภาครัฐเอกชน ระดมสมองตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วน
ราชการนักวิชาการ นักธุรกิจ สถาบันการเงิน พ่อค้าปลีก-ส่ง จากหลายภาคส่วน มาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นก่อนที่ประเทศไทย จะเก้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปีนี้ สำหรับประเด็นที่พูด
คุยเสวนา“เศรษฐกิจไทยมองไปข้างหน้า และทิศทางแนวโน้มของเศรษฐกิจไทย ผลกระทบ
จากสภาวะเศรษฐกิจโลก และความสามารถในการแข่งขันกับตลาดโลก ที่จังหวัดพิษณุโลก
ถือเป็นศูนย์กลางสี่แยก อินโดจีน ทั้งด้านการค้า การขนส่งโลจิสติกส์ อุตสาหกรรม และอสังหา
ริมทรัพย์ ที่มีการแข่งขันและการเจริญเติบโตของสังคมเมืองสูง ซึ่งบทสรุปของการประชุมนี้
ภาคส่วนต่างๆ จะได้นำมาเป็นแนวทาง ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาปรับปรุง เป็นฟันเฟืองขับเคลื่อน
จังหวัดพิษณุโลกให้เดินหน้าต่อไป

2007 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ