ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า โครงการ “ปั่น ชิม แชะ แวะพักปลักแรด”เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรโดยวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยนเรศวร, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ศูนย์ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม มหาวิยาลัยนเรศวร และชุมชนปลักแรดทุกท่าน ได้มีความริเริ่มร่วมกันว่าที่ตำบลปลักแรดนี้ควรจะเป็นเป้าหมายของการท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง ทั้งนี้ได้แบ่งคณะช่างภาพ ออกเป็นกลุ่มๆ โดยใช้ช่างภาพที่มีความชำนาญในการถ่ายภาพมาร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาทั้งหมดมี 10 ฐานด้วยกัน เช่น ความเชื่อ,ดงมะไฟ ปั่น วิ่ง กองฟาง ควาย, ตลาดซ่อนแอบ ขนมไทย อาหารไทย ส้มแผ่น แดกงา ตลาดนัดวันเสาร์ คลองปลักแรด ทอดแห ตกปลา การทำกระยาสารท ชกมวย ฯลฯ

โดยใช้ความเป็นชุมชนท้องถิ่น ซึ่งท่านนายกเทศบาลตำบลปลักแรดก็ได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว ทางมหาวิทยาลัยเห็นว่าเรามีช่างภาพซึ่งเป็นนักศึกษาอยู่เป็นจำนวนมากจึงได้เชิญชวนหาช่างภาพที่อยู่ในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาร่วมกับทางชุมชน จัดโปรแกรมนี้ขึ้นมาโดยชุมชนเป็นคนดำเนินการขึ้นมาเอง เช่น การทำขนม เส้นชีวิตของเขาอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าทางเทศบาลจัดสรรขึ้นมาเรียบเรียงให้เป็นเส้นทางที่ดี ๆ เป็นการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมขึ้นมา เราได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างมาก ในแต่ละจุดที่เราได้เข้าไปบันทึกภาพ มันทำให้เราได้เห็นศักยภาพชุมชนที่ปลักแรดขึ้นมา 


โดยวันนี้มีช่างภาพมาร่วมกิจกรรมเป็น 100 คน เฉลี่ยแล้ววันนี้ 100,000 ภาพ ที่จะต้องออกสู่สาธารณชน และภาพส่วนหนึ่งจะกลับคืนสู่ชุมชน ชุมชนจะนำภาพพวกนี้ไปไปเผยแพร่ต่อ และที่สำคัญคือเราจะคัดทั้งหมด 160 ภาพ เพื่อนำกลับมาจัดนิทรรศการที่นี่ แต่การจัดนั้นไม่ได้จัดในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง แต่มันเป็นการจัดทั้งชุมชน เช่น อาจจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยว อาจจะเป็นเทศบาล อาจจะเป็นร้านตัดผม หรืออาจจะเป็นวัด มันเป็นมิติใหม่ที่ทำให้ทั้งหมู่บ้านเป็นพิธภัณฑ์ สำหรับการเกิดกิจกรรมนี้และเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่เราปิดหมู่บ้าน และอาจจะเป็นอีกหลายครั้งที่หลาย ๆ ที่หลาย ๆ จังหวัดก็เริ่มมีความสนใจ ว่าน่าจะมาศึกษาดูงานที่ที่ปลักแรด ศึกษาดูงานว่าเราควรจะทำประชาสัมพันธ์แบบนี้เหมือนกัน

4929 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ