ช่วยเเชร์ จ้า .....

บรรยากาศงานแถลงข่าวสื่อมวลชน จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยสำนักงานเขตสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก


วันที่ 26 มีนาคม 2562 โรงแรมภัทธารารีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการแถลงข่าว การเตรียมความพร้อมของจังหวัดพิษณุโลก ในวิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 6 เมษายนและในระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2562

พร้อมด้วยจังหวัดพิษณุโลกเตรียมต้อนรับคณะนักกีฬาที่ร่วมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษาในวันที่ 1 เมษายน 2562 บริเวณศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งจังหวัดพิษณุโลกเตรียมอุดมป้องกันและรูปปฏิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร ขึ้นในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 พร้อมทั้งจังหวัดพิษณุโลกคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากกระทรวงมหาดไทย ในการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะ ภายใต้แนวคิด ร่วมกันเปลี่ยน ร่วมกันแยกขยะก่อนทิ้ง

ต่อด้วยนายนิยม จันทร์เยี่ยม รองผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก ได้แสดงผลการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา ต่อด้วย
นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดพิษณุโลก แถลงการณ์ภัยแล้งและการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562 จังหวัดพิษณุโลก ต่อด้วย
นายกิตติศักดิ์ ศรีปัญญา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก แถลงข่าวโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restautant)​จังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2562 ต่อด้วย
นางสาววลัยพร ชนกกำชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ แถลงข่าวเกษตรจังหวัดพิษณุโลกเตรียมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ในวันที่ 4 เมษายน 2562 ที่อำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งแจ้งย้ายสำนักงานใหม่ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ต่อด้วยแพทย์หญิงวาสนา คำผิวมา นายแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลก แถลงข่าวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเปิดรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ นายลัญจกร โกศัย นักวิชาการชำนาญ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป แถลงข่าวสายด่วน อย 1556 กด 3 สอบถามข้อสงสัยกัญชา เตือนระวัง 5 กลุ่มโรคร้ายที่มากับฤดูร้อน สาธารณสุขห่วงเตือนผู้ปกครองระวังเด็กจมน้ำช่วงปิดเทอม สาธารณสุขห่วงลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 62

ต่อด้วยดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนเรศวร แถลงข่าวสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ทางเลือกใหม่เพื่อศึกษาต่อปริญญาโท ปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อด้วย
นางสุวิมล เกตุศรีบุรินทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ร่วมกันแถลงข่าวสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลกและหลายภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมการแสดงแสงสีเสียง เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เจ้าพระยาจักรี และงานประเพณีสงกรานต์มหกรรมอาหารและของที่ระลึกจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 6 ถึง 15 เมษายน 2562 บริเวณสวนสาธารณะกลางเมืองและสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ หน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ต่อด้วย
นายวีระ จรูญพิทักษ์พงษ์ นายอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลก แถลงข่าวอำเภอพรหมพิรามเตรียมจัดงาน สักการะท้าวมหาพรหม ชมเบญจมาศทุ่งสาน สืบตำนานพรหมวิถีและของดีเมืองพรหม ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคมถึง 7 เมษายน 2562 บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ต่อด้วย
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก แถลงข่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเตรียมจัดการแข่งขันกีฬามวยสากล ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2562 สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก

ต่อด้วยนายจุฑาทัต จันทนินทร ผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์พิษณุโลก นางสาวสุภางค์ พานทอง มิสแกรนด์พิษณุโลก 2018 แถลงข่าวกองประกวดมิสแกรนด์สาขาพิษณุโลกเตรียมจัดประกวดมิสแกรนด์พิษณโลก 2019 รอบตัดสิน 7 เมษายน 2562 โรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

1966 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ