ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 20.00 น.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ นายวิทูรัช  ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้แทนพระองค์ฯ อัญเชิญแจกันดอกไม้พระราชทานพร้อมพระนามบัตรในพระนามาภิไทยย่อ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไปพระราชทานให้นางสาวนนทกานต์ จันทร์ฉาย นักศึกษามหาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ ปี 3 เป็นนักเรียนทุนพระบรมโอรสาธิราช ฯ ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกัน เมื่อวันที่ 30 ส.ค.2558 เวลา 11.00 น. อาการสาหัสเข้ารับการรักษาตัวที่ห้อง icu ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า รับนางสาวนทกานต์ จันทร์ฉาย ไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์

4514 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ