ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ถาวร แสงฤทธิ์ ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ฝึก โดยมีข้าราชการตำรวจชุด คฝ.กองร้อยที่ 2 ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าร่วมการฝึกเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558

เป็นการ ฝึกร่วม 3 ฝ่ายเพื่อ เป็นการเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยมี ทหาร อส. ตชด.เข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้ ณ.ลานเอนกประสงค์กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

823 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ