ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 1 ก.ย.2558 นายมานพ สายอุ่นใจ ผู้อำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าในท้องที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 33 หน่วย ออกลาดตระเวน ตรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ประชาสัมพันธ์ด้านป่าไม้ ด้านการป้องกันไฟป่า และประสานคณะกรรมการป่าชุมชนออกเดินตรวจป่าชุมชน เนื่องจากวันที่ 1 กันยายน ของทุกปี เป็นวันรำลึกการจากไปของ สืบ นาคะเสถียร นักอนุรักษ์ทรัพยากรป่า และเพื่อให้คนไทย ได้ตระหนักถึงผลเสียหายของการทำลายป่า ทั้งนี้การปฏิบัติภารกิจดังกล่าวเริ่มตั้งแต่ ไม้  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้แต่อย่างใด เพื่อเป็นการรำลึกถึง : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

 

5215 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ