ช่วยเเชร์ จ้า .....

รายงานจากข้อมูลดาวเทียม Suomi NPP.วันที่ 14 เม.ย.62. เวลา 02.56 น. และ 14.07 น. ตรวจพบจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดลำพูน รวมจำนวน 15 จุด นายอรรษิษฐ์. สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้สั่งการให้นายอำเภอบ้านโฮ่ง. นายอำเภอแม่ทา นายอำเภอป่าซาง. และนายอำเภอเมืองลำพูน. ประสานกำลังฝ่ายปกครอง ตำรวจ. ทหาร. เจ้าหน้าที่ป่าไม้. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ชรบ. อปพร. ราษฎรจิตอาสา. เข้าปฏิบัติงานดับไฟที่เกิดขึ้นในแต่ละจุดทันที


อำเภอบ้านโฮ่ง. เกิดขึ้น 10 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์. ในพื้นที่ตำบลป่าพลู. 8 จุด และพื้นที่ป่าสงวนในพื้นที่ตำบลเหล่ายาว 2 จุด. ดับไฟได้ทั้งหมดแล้วเมื่อเวลา 23.30 น.

อำเภอแม่ทา. เกิดขึ้น 2 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ เป็นพื้นที่สูงชัน ห่างไกล. ในตำบลทากาศ. และพื้นที่ป่าสงวน. ในตำบลทาขุมเงินดับไฟได้ทั้งหมดแล้ว. เมื่อเวลา. 20.00 น.

อำเภอป่าซาง เกิดขึ้น 2 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่บ้านสันป่าฮัก. ตำบลน้ำดิบ. ดับไฟได้ทั้งหมด เมื่อเวลา 18.00 น.

อำเภอเมืองลำพูน. เกิดขึ้น 1 จุด. ในพื้นที่ว่างเปล่าของเอกชน ในหมู่ที่ 1. และ 10. ตำบลต้นธง. ดับไฟได้ทั้งหมดแล้ว เมื่อเวลา. 10.00 น.

832 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ