ช่วยเเชร์ จ้า .....

“วิ่งทอดน่องที่ร่องกล้า @ ภูหินร่องกล้า สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ วิวเส้นทางวิ่งที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและผืนป่าอันสมบูรณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสุขภาพที่ดี

วันที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 05.00 น. ดร.สุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า “วิ่งทอดน่องที่ร่องกล้า @ ภูหินร่องกล้า ภายใต้โครงการพัฒนาการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2562 มีนายธีรัชสิทธิ์ วงศ์วาน ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ นายบุญช่วย ชุนหกิจ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า นายศุภกุล จันทร์ลา หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้า พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก หน่วยงานราชการในพื้นที่ ข้าราชการสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

กิจกรรมในครั้งนี้ จัดโดยอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวด้วยการเน้นการวิ่งเชิงสุขภาพ ผนวกกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยวชุมชน โดยสัมผัสเสน่ห์ของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์ของธรรมชาติ ประกอบกับเส้นทางวิ่งที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและผืนป่าอันสมบูรณ์ โดยแบ่งการวิ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ Fun Run 5 กิโลเมตร และ Mini Marathon 12 กิโลเมตร ซึ่งมีนักวิ่งทั้งในจังหวัดพิษณุโลก ต่างจังหวัด และชาวต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 600 คน บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและมิตรภาพอันแสนประทับใจ

926 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้